Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky k poskytnutí fotografických služeb vyjma focení svateb.

 • Zákazník bere na vědomí, že fotograf zpracovává jeho osobní údaje za účelem, a v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby, a to zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (eu) 2016/679., Sb. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známé jako nařízení GDPR. Fotograf prohlašuje, že veškeré tyto osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pro plnění smluvního vztahu a nebudou poskytovány třetím stranám či jinak zneužity. Dále nebudou použity pro zasílání obchodních nabídek. Osobní údaje jsou uloženy a chráněny v pc, údaje jako jméno a příjmení na dokladech budou uloženy k plnění zákonu o účetnictví po 10 let, poté budou zničeny.

 • Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia (sociální sítě či na vlastních webových stránkách) po dobu 10 let. V případě, že zákazník vyjádří svůj nesouhlas, budou fotky odstraněny.

 • Na veškeré balíčky je možné vystavit dárkovou poukázku platnou 5 měsíců od vystavení. Poukaz je přenosný, pokud uplyne jeho lhůta platnosti, nárok na focení zaniká bez náhrady. Hodnotu poukazu není možné zpět proplatit v hotovosti. Poukazy jsou zasílány buď elektronicky, listině poštou (+ 80 Kč) nebo osobní předání. Zákazník je povinen objednat termín fotografování minimálně 2 měsíce před koncem platnosti poukazu v opačném případě není fotograf schopen garantovat poskytnutí termínu v době platnosti poukazu. Prodloužení platnosti poukazu je zpoplatněno částkou + 600 Kč. Prodloužení je v rozsahu dalších 6 měsíců, přičemž na objednávku termínu se vztahují podmínky uvedené v tomto odstavci. V případě, že nebude možné realizovat fotografování z důvodu vyšší moci (zákaz shromažďování, zákaz cestování mezi okresy, zákaz poskytování předmětných služeb) bude platnost poukazu prodloužena o dobu kdy není možné jej využít. Bez ohledu na výše uvedené platí povinnost objednat služby minimálně 2 měsíce před koncem platnosti poukazu. Zakoupení poukazu či balíčku klient souhlasí s obchodními podmínkami. 

 • Klient si fotografie k retuši vybírá sám ze zmenšených náhledů, které jsou zaslány do týdne od focení na email . Tyto náhledy jsou majetkem fotografa a je zakázáno kdekoliv publikovat dle autorského zákona č. 121/2000 sb., jsou ve vlastnictví fotografa a slouží pouze k výběru fotografií k retuši. Náhledy vybírá fotograf. Klient má možnost vybrat si více fotografií nad rámec balíčku. Každá další fotografie nad rámec balíčku je zpoplatněna částkou 100 Kč/ks. Celý balíček obsahuje barevné varianty, včetně černobílých zdarma k balíčku jako pozornost od fotografa v počtu dle uvážení fotografa. V případě zveřejnění náhledů klientem, klient hradí fotografovi pokutu 2 000 Kč za každý jednotlivý případ uveřejnění fotografie. Klient má povinnost uhradit smluvní pokutu na účet fotografa a to do 14 dnů od výzvy fotografa. Neuhrazením smluvní pokuty vzniká fotografovi právo na účtování smluvního úroku z prodlení v zákonné výši. Bez uhrazení této smluvní pokuty nebude zakázka zpracována a zaslána klientovi!

 • V případě, ze klient nezašle svůj seznam k retuši do měsíce od zaslaní náhledu fotografem, bude zakázka na řade ke zpracovaní až po všech řádně zaslaných zakázkách od ostatních klientů.

 • V případě, že si klient vybere fotografie nad rámec balíčku je z jeho strany tato objednávka závazná.

 • Výsledný balíček je zaslán elektronickou formou přes portál uschovna.cz na email klienta.

 • Platba za služby je splatná ihned po nafocení, veškeré další doplatky za služby nad rámec balíčku po jejich objednání. Služby jsou hrazeny pouze převodem na účet fotografa a to po fotografování, kdy fotograf vystaví klientovi fakturu. V případě, že klient službu neuhradí, nebudou mu zaslány náhledy do té doby, dokud platba za služby nebude uhrazena. U některých typů focení např.: boudoir a veškerá focení ve studiu jsou vybírány rezervační poplatky, tyto poplatky jsou nevratné.

 • Dodací lhůta všech typů focení je 1-2 týdny. Tato lhůta běží od doby, kdy klient zašle svůj seznam fotografií k retuši fotografovi anebo po uhrazení doplatku za fotografie nad rámec balíčku. Pokud je potřeba fotografie obdržet dříve je tato služba zpoplatněna částkou 1000 Kč anebo je nutné zvolit dřívější termín focení. Fotograf si vyhrazuje právo jednostranně prodloužit dodací lhůtu o dobu nemoci či dovolené a v návaznosti na aktuální vytíženost fotografa. O aktuálních termínech dodání bude klient informován na oficiálních komunikačních kanálech fotografa.

 • Klient obdrží fotografie v jpeg formátu, v plném rozlišení pro tisk.

 • Neupravené fotografie fotograf neposkytuje (kromě náhledů), odevzdaná zakázka je archivována po dobu max. 3 měsíce od dodání upravených fotografií z důvodu zákona o ochraně osobních údajů.

 • V rámci hladkého průběhu focení je klient i fotograf povinen dorazit včas na domluvené focení. Většinou po sobě navazují další focení, které by posunem byla narušená. Pokud se opozdí klient více jak o 30 minut, fotograf má právo jeho objednané focení zrušit (případný rezervační poplatek v takovém případě propadá) anebo se o dobu čekání zkrátit focení anebo je fotograf oprávněn požadovat kompenzaci ve výši 300 Kč, v případě, že s fotografem čeká i vizážistka, tento poplatek se zdvojnásobí. Pokud se opozdí fotograf o více jak 30 minut bez omluvy, klient má právo na 1 fotografii navíc k balíčku jako kompenzaci. Pokud je fotograf nucen z důvodu neočekávaných událostí focení přeložit a je tato skutečnost oznámena do 12 hodin od focení, klient získává 1 fotografii k balíčku navíc.

 • Fotograf působí v Praze, ale fotí klienty po celé ČR, cestovné mimo Prahu činí 7 Kč/km.

 • Pokud si klient objedná služby vizážistky, je nutné, aby klient ihned vyjádřil svůj názor na odvedenou práci, na pozdější reklamace nebude brán zřetel, to platí i při nespokojenosti se svým vlastním vzhledem, též to není důvod k reklamaci fotografií. U většiny focení kromě boudoir a těhotenských foto provádím základní retuše (jas, kontrast, ořez, odstraňuji základní vady - akné, modřiny apod.) Na veškerá focení, zejména ve studiu, doporučuji služby vizážistky, služba vizážistky není poskytována fotografem, ale třetí osobou.

 • Objednáním na focení klient automaticky potvrzuje přijetí těchto podmínek a jejich souhlas s nimi.

 • Rodinná focení - maximální počet osob na focení je 5, v případě většího počtu osob je nutné tuto skutečnost oznámit fotografovi. Fotograf si nárokuje příplatek, který bude řešen dle aktuálního zvýšení počtu osob a druhu zvoleného focení.

 • Zákazník bere na vědomí, že autorem fotografií je fotograf a vlastní k fotografiím autorská a zároveň výlučná majetková práva. Fotograf předem poskytuje zákazníkovi práva k vyhotoveným fotografiím, a to formou nevýhradní licence pouze pro osobní, nekomerční, použití. Zákazník není oprávněn poskytnout tuto licenci nebo její část třetí osobě bez písemného souhlasu fotografa.

 • V případě neukázněného chování účastníků fotografování, fotograf má právo fotografování ukončit předčasně či od počátku zrušit. V případě poškození vybavení studia při fotografování nebo výbavu fotografa, klient nahrazuje tuto škodu v plné výši. Rodiče za své děti zodpovídají po celou dobu trvání fotografování a musí být přítomni po celou dobu trvání fotografování.

 • Klient je povinen předem sdělit své požadavky před fotografováním nebo v průběhu fotografování, po fotografování a odevzdání výsledné práce na tyto požadavky nebude brán zřetel. Fotograf neprovádí náročné retuše - zeštíhlení, dobarvování odrostů vlasů apod a to ani po domluvě.

 • Zákazník nemá právo jakýmkoliv způsobem zasahovat (retušovat a jinak upravovat) fotografie, vytvářet nápisy a slogany.

 • Pokud zákazník fotografie tiskne v nekvalitním fotolabu, nebudou fotografe kvalitní i při zaslání verze tisk, většinou nesedí barevný profil, na rozdíl od fotografií, které zákazník dostane od fotografa, za tuto vadu fotograf neručí avšak v případě zájmu může fotograf doporučit kvalitní fotolab pro vytištění fotografií

 • Svatební fotografování je řešeno samostatnou smlouvou.

  29.9.2021